20 december 2016 ~ Ariane Sprengers

Mindful werken

Mindful werken wordt steeds meer toegepast. Waarom en wat houdt het in?

Mindful werken, vol levensenergie en zo min mogelijk stress!

Psychisch welbevinden of de ervaring van tevredenheid en geluk is een dynamisch proces, dat persoons- en tijdgebonden is. Het is belangrijk te ontdekken, wat bijdraagt aan het ervaren van welbevinden over het leven. Hoe men zelf invloed kan uitoefenen op het eigen welbevinden, rekening houdend en bewust zijnde van de omgeving waarin men zich bevindt.

Het gevoel van geluk wordt bepaald door vier factoren:

  1. het accepteren en goed zorgen voor je lichaam
  2. het hebben van liefdevolle relaties en in verbinding staan met je omgeving
  3. het gevoel hebben ‘ertoe te doen’ omdat je een onderdeel bent van,
  4. het gevoel hebben een bijdrage te leveren aan een groter geheel

Werk en stress

Werk is belangrijk voor ons. We brengen veel tijd door op het werk, en het definieert mede wie we zijn. Het kan bijdragen aan het gevoel van geluk zoals hierboven omschreven. Echter werk kan ook een bron van stress zijn. Stress over deadlines, hoge workload, lastige collega’s, en over zaken die zich anders ontwikkelen dan aanvankelijk de bedoeling was. Stress is een chemische reactie, die we ervaren als we in contact komen met iets dat spanning of druk veroorzaakt. Als we zenuwachtig zijn om te presteren bijvoorbeeld, kan dit leiden tot stress. Stress heeft als doel ons lichaam in een staat van paraatheid te brengen. Stress is niet per definitie ongezond. Sterker nog je hebt een bepaalde mate van stress nodig om goed te kunnen functioneren.

mindful werken

Gezonde stress

Gezonde stress is de spanning die je voelt voor een examen, optreden, sollicitatiegesprek of een andere spannende gebeurtenis. Stress zorgt ervoor dat je extra alert kunt reageren en geconcentreerd kunt werken. Zodra de spannende gebeurtenis voorbij is, neemt de spanning weer af.

Ongezonde stress

Ongezonde stress ontstaat als de stress lang aanhoudt, te vaak voorkomt en/of te groot is en er onvoldoende gelegenheid is om tussentijds te herstellen. Als er voldoende ongezonde stress is raak je overspannen. Je bent overspannen (overwerkt of overbelast) als je spanningsklachten zo erg zijn dat je niet goed meer kunt functioneren. Je kan je werk, het runnen van je gezin en het huishouden even niet meer aan. Vaak heb je een paar weken nodig om te herstellen en weer in balans te komen.

Burn-out

Burn- out is het volgende stadium. Bij een burn-out kun je niet meer werken en nauwelijks in je gezin functioneren. Bij een burn-out voel je je lichamelijk en geestelijk totaal uitgeput. Dit is het gevolg van vaak jarenlange spanningsklachten die steeds erger zijn geworden en waaraan je te weinig aandacht hebt besteed. Op het laatst worden zelfs gewone, dagelijkse dingen steeds moeilijker. Een telefoontje plegen, stofzuigen of wassen: alles kost veel energie. Je denkt steeds vaker: ‘waar doe ik het allemaal voor?’ en ‘ik sta overal alleen voor’. Op een bepaald moment is de koek dan helemaal op. Een klein voorval is vaak de druppel die de emmer doet overlopen, waarna je instort. Soms letterlijk, je benen willen niet meer. Een tijdje rust nemen is niet voldoende. Je hebt deskundige hulp en training nodig om beter te worden. Vaak moet je leren je grenzen te herkennen en te bewaken. Misschien moet je wel afscheid nemen van bepaalde dromen en ambities.

Mindful werken

Een 8-weekse training Mindful werken helpt bij alle gradaties van stress om erger te voorkomen. De training is een beproefd middel om ongezonde stress te verminderen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit leidt tot een reductie van stress met 40% (A. Duchemin, Ohio state Universities Wexner Medical Center). “Stress kan niet worden geëlimineerd, maar de effecten ervan kunnen wel reduceren”. Andere wetenschappelijk aangetoonde effecten zijn:

  • Is net zo effectief tegen depressiviteit als anti-depressiva (W. Kuijken, Oxford University).
  • Beschermt tegen allerlei ziektes (Cresswell en Lindsay, 2015).
  • Reduceert piekeren. (D. Querstret en M. Cropley, Universiteit van Surrey, 19 verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar effecten van Mindfulness onderschrijven dit).

de Spreng

De Spreng verzorgt trainingen zowel in-company als op open inschrijving. Wij doen dit vanuit onze visie. De Spreng is coach voor persoonlijke ontwikkeling met maar één doel voor ogen: mensen helpen het beste uit zichzelf te halen. Ieder neemt de verantwoordelijkheid voor zijn / haar eigen ontwikkeling. Wij helpen om op de gewenste bestemming aan te komen. Wel zelf maar niet alleen. Ons motto: “uit je hoofd – in actie”. Onze mindfulness programma’s passen daar helemaal in.

Training Mindful werken

De training Mindful werken bestaat uit een combinatie van meditatietechnieken en psychologische concepten. Het helpt je om niet-ondersteunende automatische reactiepatronen te doorbreken door bewust te zijn in het hier en nu. Als je bewustzijn hebt in het hier en nu ervaar je meer keuzevrijheid en controle in de dagelijkse gang van zaken (met minder spanning en effectiever gedrag als gevolg). De training helpt je om zelf je lichaam en je geest te leren kalmeren en te ontspannen. De training geeft praktische en toepasbare handvatten om (werk-)stress in een eerder stadium te herkennen en te ondervangen. Onze aanpak kenmerkt zich door een ‘down-to-earth’ en pragmatische benadering. Geïnspireerd op de traditionele 8-weekse mindfulness training en de inzichten van Wibo Koole. Wibo Koole is management consultant en expert op het gebied van leiderschap, momenteel is hij directeur van het Centrum voor mindfulness in Amsterdam. Hij heeft de traditionele 8-weekse training Mindfulness aangepast voor Mindfulness op de werkvloer. In de training maken we naast het oefenen met verschillende Mindfulness technieken ook altijd de verbinding met onze kennis van en ervaring op het gebied van psychologie en menselijk gedrag. Dit onderschrijft een sterk rationele en ‘evidence based’ visie op de toepassing van Mindfulness in de praktijk.

Ook jij kunt dit leren:informatie over onze activiteiten