31 januari 2017 ~ Mascha Hoff

Persoonlijk leiderschap en coaching

coaching naar persoonlijk leiderschap

Van klacht naar kracht middels coaching voor persoonlijk leiderschap

Stel dat je in een situatie zit die je helemaal niet bevalt. Wie kan daar dan iets aan veranderen? Jij natuurlijk! Zo is het tenminste als je het nuchter en vanaf een afstand bekijkt.

Leiden / lijden door emoties

Vaak laten we ons in vervelende situaties door onze emoties verleiden tot een heel ander standpunt dan het bovenstaande. Hoeveel herken je uit onderstaande voorbeelden:

  • Er wordt niet naar je geluisterd. Wie moet daar iets aan veranderen….. degene die niet goed luistert toch?!
  • Je partner geeft je (te) weinig complimentjes. Wie moet daar iets aan veranderen…. Je partner toch zeker?!
  • Ik ben altijd degene die met ideeën komt, hij/zij komt nergens mee…. Wie moet daar iets aan veranderen, de ander toch?!

Zo kun je waarschijnlijk vele situaties bedenken waarin je behoorlijk gefrustreerd bent. Vanuit het perspectief van die frustratie (de emotie ‘woede’) klopt het dat de ander moet veranderen, dat de ander de klus moet doen. Want de frustratie zegt eigenlijk: ‘Wat jij doet is niet goed, ik wil het niet zo.’

De vraag is dan: hoe moet de ander weten dat jij het anders wilt? Dan kun je antwoorden en dat doe je dan ook: ‘Dat heb ik al zo vaak gezegd…’ Maar hoe vaak is het nodig dat andere mensen iets vragen aan jou, omdat het niet vanzelfsprekend voor je is? Wat vergeet jij vaak? Vraag het aan de mensen om je heen!

Aan leven in frustratie, zonder in actie te komen, kleeft een groot nadeel. Je bent vaak nog tijden bezig met de situatie en met de bijbehorende persoon/personen. Het kost enorm veel energie omdat je er over nadenkt in termen van ‘ja maar’ en vervolgens ‘laat maar’. En dan blijkt dat je het toch niet los kan laten en begin je weer opnieuw te malen. Enz. enz. Als een situatie onhoudbaar lijkt te worden kies je vaak op onbewust niveau voor 1 van de volgende acties: vluchten, vechten of bevriezen.

Persoonlijk leiderschap en coaching

Persoonlijk leiderschap gaat over verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Leven vanuit een visie die in lijn is met jouw normen en waarden. Opereren binnen jouw cirkel van invloed, daar je energie voor geven. We zijn zo geneigd onze energie te stoppen in dat er buiten onze invloedssfeer dingen moeten veranderen. Dat is namelijk op een bepaalde manier veilig. Dan hoeven we zelf geen verantwoordelijkheid te nemen en dus ook niet de pijn te nemen als iets ons niet lukt. Dan kunnen we de ander de ‘schuld’ geven.

Op het moment dat je besluit eigen verantwoordelijkheid (persoonlijk leiderschap) te nemen voor je leven dan neem je een besluit waar moed voor nodig is. Je gaat dan aan de slag met het doorbreken van oude patronen en gaat nieuwe wegen bewandelen. Er openen zich nieuwe deuren en je komt voor nieuwe keuzes te staan. Tijdens zo’n transformatieproces (vergelijkbaar met een rups die zich ontpopt als vlinder) is het vaak erg ondersteunend als je een coach naast je hebt staan. Een coach die je ondersteunt in het proces van het vormgeven van persoonlijk leiderschap.

Het doorbreken van een oud patroon

Op het moment dat de boosheid weg is en je het weer nuchter en van een afstandje kunt bekijken, weet je vaak wel wat je wilt. Dan is de vraag: ”ben je bereid om zelf de verantwoording te nemen voor je misnoegen?” JIJ krijgt een vervelend gevoel over een situatie of over iets wat een ander doet. Kies je ervoor dat JIJ ermee aan de slag gaat, dat JIJ er iets aan gaat doen, dat JIJ de klus gaat klaren? Zo ja, dan heb je de emotie ‘verstaan’ en ‘begrepen’, en verdwijnt het voelen en denken en malen over de situatie. Je hebt geluisterd naar de boodschapper en je komt in actie. Zo nee, dan blijf je met de nadelen zitten: je wordt doodmoe van het piekeren, je blijft gefrustreerd en bent geneigd om de betreffende mensen uit de weg te gaan. Welke van de twee opties kies jij meestal?

Om verantwoordelijkheid te nemen en dus in actie te komen, is kracht en durf nodig

Weet jij waar jij je kracht vandaan haalt? Dat is voor ieder mens weer anders. Als je er goed over na denkt, dan weet je vaak wel wat jou energie (en dus kracht) geeft. Bewust jouw energiebron vullen, zodat je voldoende kracht hebt om patronen te doorbreken is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ook hier kan de ondersteuning van een coach behulpzaam zijn. Gun jij jezelf alle support die je kan gebruiken? Ook dit is weer een lastige beweging in een maatschappij die ons van jongs af aan inprent dat je vooral zelfstandig moet zijn. Dat je je eigen boontjes moet doppen, niet met je kop boven het maaiveld moet uitsteken want dan wordt ie afgehakt. Vooral “normaal” doen.

Echter toegeven dat je hulp nodig hebt, de ander nodig hebt en dat je dan echt ook nog normaal bent, wordt bij de meesten niet met de paplepel ingegoten. Terwijl dit zo essentieel is als je een rijk en vol leven wil leiden.
Bij de Spreng weten we uit eigen ervaring hoe behulpzaam coaching kan zijn bij het transformeren van oud gedrag en verantwoordelijkheid nemen voor jouw leven. Met andere woorden je committeren aan persoonlijk leiderschap. Wij zijn graag jouw coach op jouw pad. Hiervoor kan je bij ons terecht zowel in Bussum in het Gooi als in Rijsbergen bij Breda. Zowel als particulier als vanuit de bedding van een bedrijf.