06 februari 2017 ~ Mascha Hoff

Persoonlijk leiderschap en coaching deel 2

Een kapstok voor coaching persoonlijk leiderschap

In de vorige blog hadden we het over verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling, persoonlijk leiderschap, en hoe coaching je daarin zou kunnen ondersteunen. Een goede kapstok biedt houvast en richting. Tijdens onze trainingen en coachingstrajecten maken we hierbij vaak gebruik van de logische niveaus van Bateson.

De logische niveaus van Bateson in een vogelvlucht

Zowel tijdens je schoolcarrière en je studie als later in je werkomgeving, krijg je begeleiding, maar ook support van vrienden en familie. In die begeleiding die je krijgt gedurende je leven, ligt de nadruk meestal op de onderste twee/drie niveaus. Welke kwaliteiten (vermogens & vaardigheden) zet jij wel of niet in? En tot welk gedrag leidt dat, met welk resultaat?

Resultaten die je als positief ervaart, krijgen over het algemeen weinig aandacht. Echter, soms weet je niet wat jij doet om tot een bepaald resultaat te komen. Dan kan het toch ook zinvol zijn hier dieper naar te kijken. Om zo nog meer te profiteren van jouw potentie.

De aandacht gaat voornamelijk uit naar resultaten waar je niet blij mee bent. In het begin zal je waarschijnlijk daar ook wel met je omgeving over praten. En krijg je vast ook allemaal goede adviezen, waar je wel of niet enthousiast mee aan de slag gaat. Vaak blijft het resultaat echter hetzelfde. Dus teleurstellend en niet wat je wil!

De praktijk laat zien dat interventies op de onderste twee niveaus meestal niet werken op het moment dat iemand is vastgelopen op één van zijn / haar levensgebieden. Voorbeeld: dat iemand prioriteiten moet stellen en deze opvolgen (gedrag) zodat er voldoende aandacht is voor de dingen die belangrijk zijn voor hem/haar en deze succesvol kan afronden/voltooien (omgeving) weet iemand vaak zelf ook wel. Dit als advies geven lost meestal niet veel op en kan zelfs leiden tot een tegengesteld effect en veel frustratie. Zie ook vorige blog.

Een verandering op de laatste twee niveaus leidt soms tot een verandering op de niveaus erboven. Een verandering van de bovenste niveaus leidt per definitie tot een verandering op de onderste niveaus. En dat is wat leidend is in een coaching traject voor persoonlijk leiderschap. Een krachtige intrinsieke motivatie op missie- en waardenniveau met een overeenkomstige mindset (nadruk op ondersteunde overtuigingen en bewustzijn op je belemmerende overtuigingen), heeft een sterke invloed op vaardigheden (die veel sneller worden aangeleerd), op gedrag en daarmee uiteindelijk op jouw resultaten (omgeving).

Onze aanpak tijdens het coaching traject

In onze aanpak volgen we twee sporen: de weg van bewustwording (stap 1 in bovenstaande figuur) en daarna de weg van vormgeving (stap 2). Voor de coachee betekent dat eerst inzicht krijgen in zichzelf op deze verschillende niveaus. Tijdens de coaching zal de nadruk dan ook in het begin liggen bij het bewustwordingsproces. Als je weet dat slechts 2% van ons doen en handelen plaats vindt op bewust niveau, valt er heel wat te ontdekken. Dit is een boeiend en leuk proces en kan ook confronterend zijn. Acceptatie / aanvaarding voor wie jij bent en hoe je tot nu toe de dingen gedaan hebt, is van cruciaal belang. Eerst het onbewuste meer bewust maken. Dan kun je gaan bouwen aan het vormgeven van jouw leven, zoals dat kloppend voor jou is. Kloppend, gezien hetgeen zichtbaar is geworden op de bovenste niveaus.

Belangrijke ingrediënten om tot succesvolle verandering te komen

Één van onze opleiders noemde als belangrijkste ingrediënten: discipline, toewijding, geduld en acceptatie. Uit eigen ervaring weten we dat deze hard nodig zijn. Echter het gevaar ligt op de loer dat je dan vooral erg hard gaat werken en streng voor jezelf bent. De resultaten zijn dan wellicht wel meer bevredigend dan eerst, maar kun je er ook van genieten? Is je geluksgevoel vergroot? Wat wij inmiddels ontdekt hebben, is dat zelfcompassie een erg belangrijke ingrediënt is om toe te voegen. Dan heb je én de resultaten én kun je er optimaal van genieten. En je dag zal gevuld zijn met kleine genietmomenten.

Persoonlijk leiderschap is een levenswerk

Als je eenmaal geproefd hebt aan het ter hand nemen van je eigen ontwikkeling, dan wil en kun je niet meer anders. Dus bezint eer je begint. Het kan life changing zijn. Echter, éénmaal begonnen, zul je je hieraan committeren, totdat je je laatste adem uitblaast. In je eigen tempo, stapje voor stapje, word je je eigen levenskunstenaar. Sleur en vlakheid verdwijnen gegarandeerd, daar zul je geen genoegen meer mee nemen. Wat je terug krijgt is een ontdekkingstocht met veel nieuwe inzichten en ervaringen. Wij ontdekken graag een stukje met je mee!

Bekijk ons aanbod in persoonlijk leiderschap